Vzdrževanje krogelnega ventila

2022-02-24

Krogelni ventilima dolgo življenjsko dobo in obdobje brez vzdrževanja bo odvisno od naslednjih dejavnikov: normalnih delovnih pogojev, vzdrževanja harmoničnega razmerja temperatura/tlak in razumnih podatkov o koroziji

Kdajkrogelni ventilzaprta, je v ohišju ventila še vedno tekočina pod tlakom

Pred vzdrževanjem: sprostite tlak v cevovodu in držite ventil v odprtem položaju; Odklopite napajanje ali vir zraka; Odklopite aktuator iz nosilca

Krogelni ventilje treba ugotoviti, da je bil tlak v zgornjem in spodnjem toku krogelnega ventila razbremenjen pred demontažo in demontažo

Med razstavljanjem in ponovnim sestavljanjem je treba paziti, da se ne poškoduje tesnilna površina delov, zlasti nekovinskih delov. Pri odstranjevanju O-obročev je treba uporabiti posebna orodja

Med montažo je treba vijake na prirobnici zategniti simetrično, postopoma in enakomerno