Kako izboljšati življenjsko dobo tesnil ventilov

2022-01-29

Tesnilo dvižnega ventila je večinoma azbestno ali grafitno embalažo ali tesnilo tipa PTFE V, vendar se bodo te tesnilke obrabile s povečanjem časa odpiranja in zapiranja ventilov, reža pa se bo postopoma povečevala. Če je prevelik, bo ventil po določenem številu uhajal iz embalaže (po statističnih podatkih ne bo presegel 2000-krat). Po puščanju je treba tesnilo ponovno zategniti.

Eden od načinov je, da dodate podložko pod embalažo in vzmet pod podložko (treba je izračunati prednapetost vzmeti). Ko je tesnilo obrabljeno, se zaradi delovanja vzmeti tesnjenje ponovno stisne, da bo zatesnjeno. Trenutno lahko ta metoda doseže le 500.000-1.000.000-krat odpiranja in zapiranja brez puščanja. Uporabnik mora med letnim remontom ponovno stisniti tesnilo, kar lahko le zmanjša običajno vzdrževanje.

Drug način je uporaba hidravlične in pnevmatske tehnologije tesnjenja, sprememba izvirne zasnove ventila, uporaba oljnega cilindra za tesnjenje drsnega obroča na embalaži in povečanje tesnilnega obroča tipa 0 (sila trenja in specifični tlak tesnjenja morata biti izračunati za določitev drsnega obroča in tesnil tipa 0). Z uporabo te metode ga je mogoče odpreti in zapreti 2 milijona krat brez puščanja, vendar je treba tesnilni obroč tipa 0 starati, čas uporabe je le 5 let, stroški pa so relativno visoki.