Kako podaljšati življenjsko dobo embalaže ventilov

2021-10-23

Pri načrtovanju ali izkušnji uporabe ventila je tesnjenje dvižnega ventila večinoma azbestno ali grafitno embalažo ali tesnilo tipa PTFE V, vendar se bodo te vrste embalaže obrabile in reža se bo postopoma povečevala s številom odpiranja in zapiranja ventila. poveča. Ventil bo puščal iz embalaže. Po puščanju je treba tesnilo ponovno zategniti. Ta shema je primerna za priložnosti, ko se ventil ne odpira in zapira pogosto.

Ko se ventil pogosto odpira in zapira, se lahko pod embalažo doda podložka, pod podložko pa vzmet. Ko je tesnilo obrabljeno, zaradi delovanja vzmeti ponovno pritisne na tesnjenje, da ga zatesni. Trenutno lahko ta metoda doseže le 500.000 do 1 milijonkrat odpiranje in zapiranje brez puščanja. Uporabnik mora med letnim remontom ponovno zategniti tesnilo, kar lahko le zmanjša običajno vzdrževanje.

Drug način je uporaba hidravlične in pnevmatske tehnologije tesnjenja, da spremenite prvotno zasnovo ventila, uporabite drsni obroč za tesnilo cilindra na embalaži in dodate tesnilo O-obroča. Ta metoda lahko doseže 2 milijona krat odpiranja in zapiranja brez puščanja, vendar je treba tesnilo O-obroča starati, čas uporabe je le 5 let, stroški pa so relativno visoki.