Vrednost navora enojnega ekscentričnega metuljskega ventila

2021-09-26

Vrednost navora posameznega ekscentraMetuljni ventilse izračuna na podlagi normalne temperature in čistega medija.

Posebna metoda izračuna je polovica kvadrata posameznega ekscentrametuljasti ventilpremer x3,14 dobi površino plošče ventila in jo nato pomnoži s tlakom, da dobi statični tlak na gredi. Pomnožite s koeficientom trenja, pomnožite s premerom gredi in delite s 1000, da dobite navor.