Zgradba povratnega ventila

2021-07-17

Ventil, ki se sam odpre ali zapre s silo pretoka medija, da prepreči, da bi medij tekel nazaj, se imenujenepovratni ventil. Nepovratni ventilispadajo v kategorijo avtomatskih ventilov, ki se uporabljajo predvsem v cevovodih, kjer medij teče v eno smer, in mediju omogočajo le pretok v eno smer, da se preprečijo nesreče.Nepovratni ventilje primeren za čisti medij, ni primeren za medij, ki vsebuje trdne delce in ima visoko viskoznost.

According to the structure of the nepovratni ventil, it can be divided into three types that lift nepovratni ventil, swing nepovratni ventil and butterfly nepovratni ventil. Lift nepovratni ventils can be divided into two types: vertical and horizontal.