Vgradnja zapornega ventila noža

2021-06-26

1. Preverite notranjost votline ventila in tesnilno površino, da se pred namestitvijo ne zadržujejo umazanija ali delci peska.
2. Vijaki vsakega priključnega dela morajo biti priviti.
3. Preverite embalažne dele, ki jih je treba tesno pritisniti, in zagotovite, da se vrata lahko prožno odpirajo.
4. Pred namestitvijo ventila mora uporabnik preveriti model ventila, velikost priključka in paziti na smer pretoka medija, da zagotovi skladnost z zahtevami ventila.
5. Ožičenje pogonske naprave mora biti izvedeno v skladu s shemo ožičenja.

6.Ventili za nožne nožeje treba redno vzdrževati in se ne sme trčiti ali stiskati po volji, da ne vpliva na tesnjenje.