Previdnostni ukrepi za vgradnjo povratnih ventilov za rezine

2021-06-13

Kontrolni ventil za rezinese nanaša na samodejno odpiranje in zapiranje lopute ventila s tokom samega medija, ki se uporablja za preprečevanje povratka medija nazaj in črpalka in motor se obrneta.Nepovratni ventilise lahko uporablja tudi za dovajanje cevovodov za pomožne sisteme, kjer lahko tlak naraste nad sistemski tlak.

1. Prepričajte se, da je smer prehoda ventila skladna s smerjo pretoka tekočine, ko jo položite v cevovod.
2. Protipovratnega ventila rezin ne povezujte neposredno z drugimi ventili, priključiti ga morate skozi teleskopsko cev.
3. Izogibajte se dodajanju cevnih spojev in ovir znotraj polmera delovanja plošče ventila.
4. Ne nameščajte reduktorja pred ali zarezalni ventil za rezine.